Adfærdskodeks og etik

ADFÆRDSKODEKS OG ETIK

VST Industries A/S’s Adfærdskodeks og Etik sigter mod at integrere overvejelser vedrørende miljø, arbejdskraft, menneskerettigheder og anti-korruption i vores forretning og i de relationer, vi har med vores ansatte, forretningspartnere og det øvrige samfund.

VST’s Adfærdskodeks og Etik skal betragtes som en vejledning til, hvordan vi skaber gode forbindelser og driver vores forretning.

Medarbejdere

Alle VST Industries A/S’s medarbejdere behandles lige og med respekt uanset køn, alder, tro, etnicitet, seksuel orientering, handicap eller andet. Personlige relationer må ikke påvirke forpligtelser over for virksomheden. Vi har en forpligtelse til at beskytte vores medarbejderes helbred, sikkerhed og personlige oplysninger på arbejdspladsen.

Kunder

VST Industries A/S opfører sig fair, ansvarligt og med integritet i forhold til kunder i overensstemmelse med god etisk forretningsførelse. Vores udtalelser om vores produkter og serviceydelser er sande og korrekte. Vi holder alt, hvad vi lover omkring sikkerhed og produktkvalitet. Vi overholder lokale love, regler vedrørende gaver og repræsentation.

Forretningspartnere

VST Industries A/S går ind for fair konkurrence. Vi konkurrerer på fair vilkår og indgår ikke aftaler, der giver en unfair konkurrencefordel. Vi følger regler for eksport og import, ligesom vi under ingen omstændigheder forsøger at opnå fordele via svindel eller ulovlige aktiviteter.

Samfundet

Menneskerettigheder
Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og sørg for, at vi ikke er medskyldige i krænkelser af menneskerettighederne.
Arbejdskraft
Vi støtter eliminering af alle former for tvangsarbejde, børnearbejde og enhver forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.
Miljø
Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljø- og klimaudfordringer og tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
Anti-korruption
Vi arbejder mod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

Søren Nielsen

Lem den 14. oktober 2019

Brug for hjælp?

Vi giver et uforpligtende tilbud.

Søren

EJER, DIREKTØR OG SALG

claus-2

Claus Holm

Sales & business development

Søren

EJER, DIREKTØR OG SALG

claus-2

Claus Holm

Sales & business development

Shopping Basket