CSR-Politik

CSR-politik

I VST mener vi, at den langsigtede succes for vores virksomhed afhænger af balancen mellem sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af vores forretning. Vores CSR-politik understøtter vores vision og mission og forpligter os over for vores medarbejdere, vores kunder, miljøet og virksomhedens forretningsmæssige aktiver.
At tage samfundsansvar er en naturlig del af vores måde at drive forretning på og vores og vi ønsker at stå for en konstruktiv og samfundsansvarlige udvikling af VST Industries A/S. 
Uden de store armbevægelser skal samfundsansvar være en integreret del af vores måde at drive forretning på.
Konkret viser vores holdninger og ambitioner sig i vores politikker for lærlinge, persondataforordningen, miljøpolitik, arbejdsmiljøpolitik, politik for socialt ansvar og vores åbenhedspolitik.

VST’s lærlingepolitik

Hos VST tilstræber vi, at vi hele tiden har to lærlinge, gerne på forskellige steder i uddannelsesforløbet.
Er der lærlinge der er komme i klemme i deres uddannelsesforløb et andet sted og pludselig står uden praktikplads, ser vi gerne på om det er en lærling vi kan hjælpe færdig med uddannelsen.
Vi indgår i et tæt samarbejde med UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern og Skjern Tekniske Skole, til gavn for UCRS, lærlingene og os.

VST’s persondatapolitik (kort version)

VST’s politik for behandling af personoplysninger drejer sig om de oplysninger man afgiver, som jobansøger, ansat, kunden, leverandør eller på anden måde som person der er i kontakt med VST.
Persondatapolitikken er blevet udarbejdet for at informere om den praksis vi har hos VST A/S i forbindelse med indsamling, brug og videregivelse af personlige data.
Persondatapolitikken er med til at sikre og dokumentere VST’s efterlevelse af persondataforordningen og den supplerende danske databeskyttelseslov.
Udover retningslinjer for indsamling, brug og videregivelse af personlige data, omfatter politikken også retningslinjer for lagring af personlige data, kryptering af e-mails, ret til indsigt og sletning af data m.m. Som et supplement til persondatapolitikken har VST også en informationssikkerhedspolitik.

Arbejdsmiljøpolitik for VST Industries A/S

Formål:
I VST er enhver medarbejder en vigtig ressource. Med denne arbejdsmiljøpolitik ønskes et grundlag for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, så medarbejderne trives og ingen bliver syge af arbejdet.

Målsætninger:

  • VST vil sikre at alle ansatte kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • VST vil forebygge at arbejdsmiljøet skaber nedslidning, arbejdsulykker og fravær
  • VST vil sikre sunde arbejdspladser med fokus på nærvær, trivsel og udvikling
  • VST vil sikre at arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og at det inddrages ved indkøb, ny- og ombygning på virksomheden.

Aktiviteter / Retningslinjer

  • Der skal være en løbende dialog mellem medarbejdere og ledelse om arbejdsmiljøet og forbedringer heraf.
  • Den enkelte skal aktivt tage ansvar for sig selv og i samarbejde med andre bidrage til forbedringer i arbejdsmiljøet.
  • Alle ledere skal medvirke til stadigt at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne, og i det daglige selv være et godt eksempel til efterfølgelse.
  • Arbejdsmiljøpolitikken gennemgås og revideres i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Miljøpolitik for VST Industries A/S

VST Industries A/S løser et bredt spektrum af ståltekniske opgaver med baggrund i mange års erfaring og knowhow, under hensyntagen til kundernes og samfundets krav og forventninger til miljøvenlige produktion og adfærd. Vi imødekommer tidens krav og teknologiske udfordringer i et tæt, konstruktivt og dynamisk kundesamarbejde.
VST Industries A/S vil løbende søge at reducere miljøpåvirkningen af omgivelserne og sikre at vi overholder alle lovkrav på miljøområdet.
VST Industries A/S vil være en energieffektiv virksomhed, der løbende arbejde på at reducere energiforbruget, til et niveau der er så lavt som det er teknisk/økonomisk muligt. Reduktion af miljøpåvirkninger og energiforbrug skal ske i tæt samarbejde med medarbejderne.
De konkrete fokusområder vi vil arbejde med er: elforbrug, vandforbrug og affaldshåndtering. Desuden vil vi vurdere miljøaspekterne forud for implementeringen af nye processer og nyt udstyr.
Denne miljøpolitik gennemgås og bliver eventuelt opdateret en gang årligt i forbindelse med ledelses evaluering af kvalitetsledelsessystemet.

Politik for socialt ansvar

Under forudsætning af, at der er et godt match mellem personen og VST som virksomhed, så har vi ansat personer med særlige udfordringer, der gør at de ikke kan varetage et almindeligt fuldtidsjob. Det vil typisk være efter henvendelse fra kommunen, hvor der laves aftale mellem VST og medarbejderen efter sygedagpengelovens § 56. Det kan også være en aftale med en flygtning om praktik i forbindelse med en integrationsgrund-uddannelse, IGU eller aftaler om fleksjob.

Åbenhedspolitik

Det er vores politik, at hvis der nogen der inviterer os til at deltage i et samarbejde, vil vi strække os langt for at være med.
VST åbner gerne dørene for et samarbejde med omverdenen og det sker på mange måder. Senest har to hold studerende fra Århus Universitets ingeniøruddannelser i Herning skrevet projektopgaver i tæt samarbejde med VST.
VST er også med i netværk og deltager gerne i tværfaglige projekter. Det seneste var i samarbejde med Danmarks tekniske Universitet vedrørende robotsvejsning.
Deltagelse i et samarbejde med Skjern tekniske Skole vedrørende uddannelse at robotoperatører er på vej.

Søren Nielsen

Lem den 14. oktober 2019

Brug for hjælp?

Vi giver et uforpligtende tilbud.

Søren

EJER, DIREKTØR OG SALG

claus-2

Claus Holm

Sales & business development

Søren

EJER, DIREKTØR OG SALG

claus-2

Claus Holm

Sales & business development

Shopping Basket