EN-1090

Vælg det sikre frem for det usikre – en EN1090 godkendt virksomhed som VST Industries A/S

Den lovpligtige CE-mærkning i henhold til EN 1090 skal være på plads inden 1. juli 2014. De virksomheder, der som os producerer og leverer blivende stål- og aluminiumkomponenter til byggeri og anlæg, som for eksempel konstruktioner til bygninger, platforme og maskinkonstruktioner, er omfattet af kravet.

Hos VST Industries A/S er vi som altid på forkant med udviklingen og godkendt til CE-mærkning i henhold til EN1090 samt en 15085-2 af vores produkter og vores arbejde.

Kontakt os gerne snarest muligt og hør mere om EN1090 og CE-mærkning

Vi er som altid indstillet på at hjælpe og vejlede, også når det gælder EN1090.